HK støtter Redd Barna

På bakgrunn av de siste tids naturkatastrofer i Sørøst-Asia har forbundsstyret i Handel og Kontor i dag vedtatt å bevilge 10.000 kroner i støtte til Redd Barnas arbeid i området.

Forrige uke ble Indonesia hardt rammet av jordskjelv. Flere tusen mennesker skal være fanget i ruinene og familier har blitt tvunget til å flykte fra hjemmene sine under svært stressende omstendigheter.

Tyfonen Ketsena rammet forrige uke Filippinene og Vietnam, flere andre områder er også truet av tyfonen, blant annet Kambodsja og Laos. I følge tall fra Redd Barna er 1,9 millioner mennesker på Filippinene rammet av uværet, og 560.000 personer bor fremdeles i evakueringssentre. På Filippinene er nødhjelpen allerede i gang. Der samarbeider Redd Barna tett med lokale myndigheter for å ta vare på familiene som er rammet av katastrofen. Forholdene for de evakuerte er forferdelige. Redd Barna har satt i gang medisinsk støtte og hygieniske og sanitære tiltak.

Sett på bakgrunn av den alvorlige situasjonen mottok HK en forespørsel om støtte til det viktige arbeidet Redd Barna gjør for barna i Sørøst-Asia, og forbundsstyret vedtok altså i sitt møte i dag å bevilge 10.000 kroner til dette formålet.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?