Ny mekling ved Noricom Språktjenester AS – tillitsvalgt truet med oppsigelse

Det er avtalt et nytt meklingsmøte med tanke på å unngå streik ved Noricom Språktjenester AS i Kristiansand. På tirsdag har bedriftsledelsen truet den HK-tillitsvalgte i bedriften med oppsigelse.

Det ble den 19.10.09 avtalt med meklingsmannen et nytt meklingsmøte den 22.10.09 kl 12.00. HK sa seg enig i dette da ingenting skal være uprøvd med tanke på å unngå en streik. 

Dersom meklingen ikke fører frem blir det streik fra arbeidstidens start den 26.10.09.

HK kunne forleden melde om stor streikefare ved bedriften fra arbeidstidens start den 20. oktober, men dette har nå altså blitt utsatt. De ansattes krav er å få en tariffavtale, dette er en opparbeidet rettighet og en norm i Norge, og vil sikre de ansattes lønns og arbeidsvilkår.

HK-Nytt kan melde at konflikten tirsdag tok saken en noe dramatisk vending. Etter at den tillitsvalgte hadde informert bedriftsledelsen om at HK hadde varslet omgivelsene om konflikten ved bedriften, ble hun innkalt på sjefens kontor hvor det vanket en advarsel med trussel om oppsigelse eller avskjed for illojal oppførsel. Bedriften mente hun gikk ut og advarte andre mot egen bedrift. Men dette er jo helt misforstått. Det er HK som har informert LO-systemet, det er vanlig prosedyre i en slik situasjon, sier regionsekretær Geir Løland.

Å true en tillitsvalgt med avskjed eller oppsigelse midt i en konflikt om tariffavtale, betegner han som noe av de groveste han har opplevd.

Les hele artikkelen i HK-Nytt her

Kontaktperson i saken er Geir Løland, tlf. 90825723, e-post [email protected].  

 

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?