Stor fare for streik ved Noricom Språktjenester AS

Varsel om plassfratredelse ved Noricom Språktjenester AS i Kristiansand er levert.

Alle de ansatte er organisert i Handel og Kontor, og vil bli tatt ut i streik fra arbeidstidens begynnelse tirsdag 20.oktober.

Vi oppfordrer alle fagorganiserte om å støtte opp de tøffe damene som står på kravet om å få tariffavtale!

Kontaktperson i saken er regionsekretær Geir Løland ved HKs regionkontor i Stavanger.
Tlf. 51500226, mobil 90825723, e-post [email protected].

Følgende uttalelse ble vedtatt på Rogalandskonferansen i helgen:

Tariffavtale på Noricom nå!

Støtt opp om de ansatte ved Noricoms Språktjenester AS i Kristiansand sitt krav om tariffavtale.

Det er varslet plassoppsigelse ved Noricoms Spåktjeneste AS med mulig fare for streik.
De ansattes krav er å få en tariffavtale, dette er en opparbeidet rettighet og en norm i Norge, og vil sikre de ansattes lønns og arbeidsvilkår.
Vi kunne ha lyst til å stille spørsmål ved virksomhetens seriøsitet og hvilke motiv de har når de motsetter seg å undertegne tariffavtalen.
Rogalandskonferansen støtter kvinnenes kamp om å få ordnede lønns- og arbeidsforhold og oppfordrer alle fagorganiserte til å støtte dem!

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?