Aksjonerer mot menns vold mot kvinner

25. november er FNs internasjonale dag for bekjempelse av vold mot kvinner.  Dagen i dag markerer starten på en 16 dager lang kampanje der mange organisasjoner deltar for å sette søkelyset på menns vold mot kvinner.  Menns vold mot kvinner er både et menneskerettighetsproblem og et problem for demokrati og deltagelse. 

Handel og Kontor har sammen med LO, flere av forbundene og Krisesentersekretariatet gått til  felles aksjon med overskriften "Han slår vi betaler".  Vi stiller krav til myndighetene om å beregne de samfunnsøkonomiske konsekvensene av menns vold mot kvinner. Også internasjonalt blir dagen og kampanjen markert.  UNI lanserer også sin kampanje i dag på : http://www.breakingthecircle.org. Du kan også undertegne på FNs opprop på www.saynotoviolence.org

Vi oppfordrer alle til å delta i kampanjene, bruk materiellet til å ta opp diskusjonen på din arbeidsplass, med dine venner, og i andre sammenhenger der dette kan bringes på banen.  Vold mot kvinner er fortsatt et tabubelagt samtaleemne vi må hente problemene fram i lyset skal vi få gjort noe med dem.

Faktahefte, plakat og veilederen "Vi bryr oss om hverandre på arbeidsplassen" kan lastes ned ved å klikke på lenkene øverst i denne artikkelen.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?