HK godtar ikke nulloppgjør

Tillitsvalgte fra hele Norge har vært samlet til tariffkonferanse på Quality Hotel i Sarpsborg 11.-12. november for å forme kravene foran neste års tariffoppgjør. Forbundsleder Sture Arntzen gjorde det her klart at HK ikke vil akseptere noe nulloppgjør.

Forbundsleder Sture Arntzen sier i til HK-Nytt at det er uakseptabelt med nulloppgjør ved neste års lønnsoppgjør.

HK-lederen understreker at vi tar hensyn til at "Arbeid til alle er jobb nummer én", og at vi utvilsomt kommer til å bli møtt med finanskrisa som motargument fra arbeidsgiversiden, men noe nulloppgjør er han ikke villig til å godta.

Arntzen sier at HK godt være med på å diskutere et nytt solidaritetsalternativ. Det mener han har gitt gode resultater for medlemmene tidligere. Forutsetningene for en slik løsning  må være at det ikke bare må være fagbevegelsen som skal vise samfunnsansvar. Lederlønningene og utbyttepolitikken må komme under kontroll. Det er forutsetningen for at vi er med på et nytt solidaritetsalternativ, sier han. Videre krever han at sykelønnsordningen må fredes. Han vil ha garantier fra regjeringen om at sykelønnsordningen ikke røres, slik finansminister Sigbjørn Johnsen har antydet at den kan.

HK-Nytt skriver at forbundslederen signaliserte under innledningen på tariffkonferansen at økt lønn vil være det viktigste kravet under lønnsoppgjøret til våren. Videre var han klinkende klar på at tariffoppgjøret i 2010 skal være et forbundsvist oppgjør, på dette viset mener han medlemmenes interesser best ivaretas.

Les artikkelen i sin helhet her.
 

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?