IA-avtalen er forlenget til 1. mars 2010

Regjeringen og partene i arbeidslivet er blitt enige om å forlenge avtalen om inkluderende arbeidsliv frem til 1. mars 2010.

Avtalen løp opprinnelig ut 31. desember 2009. Det er dermed enighet om å forlenge avtalen frem til nevnte tidspunkt.

Innholdet i den nye avtalen er imidlertid ikke avklart per i dag og partene vil derfor arbeide med dette frem mot mars neste år. Departementet og hovedorganisasjonene i arbeidslivet har allerede innledet diskusjonen om hvilke premisser som bør legges til grunn for en ny IA-avtale.  

Målet er at ny IA-avtale skal være gjeldende fra 1. mars 2010.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?