LO og HSH er enige om en ny hovedavtale

Den nye hovedavtalen er blitt ryddigere og mer oversiktlig noe som begge parter er fornøyd med.  De arbeidsgiverne som har levd godt med at avtalen var rotete og vanskelig å bruke, vil få det vanskeligere nå, sier LO sekretær Trine Lise Sundnes til HK-Nytt.

Hovedavtaleforhandlingene mellom LO og hovedorganisasjonene har sjelden en revolusjonær karakter. Forhandlingene mellom LO og HSH om en ny fireårig avtale er intet unntak. Begge parter framholder oppryddingen i det som kalles arbeidslivets grunnlov som det viktigste resultatet. Nå blir det lettere for de tillitsvalgte å finne fram i avtalen, sier forbundsleder Sture Arntzen.

Pensjonsrettigheter
Det trekkes fram en nyvinning i avtalen som vil være viktig for mange av våre tillitsvalgte: I dag taper de pensjonsrettigheter for den tiden de bruker på møter og kurs i forbundenes regi, selv om de får utbetalt tapt arbeidsfortjeneste fra Handel og Kontor. Et nytt punkt i hovedavtalen åpner for at bedrifter og forbund kan bli enige om at de får lønn fra bedriften som normalt, og at forbundene refunderer lønn til arbeidsgiverne. Kravet ble fremmet av HK, etter at mange tillitsvalgte har tatt opp dette som et problem.

Vil lovfeste medbestemmelse
LO og forbundene fikk ikke gjennomslag for alle sine krav. De ønsket seg for eksempel bestemmelser om de tillitsvalgtes medbestemmelse i franchisebedrifter og i konsern. Kravet er av gammel dato, men heller ikke denne gangen kom partene til enighet. LO og NHO ble nylig enige om å sette ned et utvalg for å se på dette spørsmålet. LO og HSH har allerede hatt to slike utvalg i arbeid, og så ingen grunn til å sette ned et nytt. Nå vil vi sette i gang en politisk prosess, og prøve å få lovfestet medbestemmelse i slike selskap, sier Arntzen, som er skuffet over at de ikke kom noen vei med dette kravet.

Krav fra HSH
HSH stilte også krav om endringer i hovedavtalen. I følge Arntzen var ett av dem at forbundene skulle forplikte seg til også å ta ut uorganiserte bedrifter i konflikt. Kravet ble avvist av LO. Vi skal fortsatt ha full styring på hvilke bedrifter vi tar ut i konflikt, forsikrer HK-lederen.

Likestilling
Som i hovedavtalen mellom LO og NHO ble det også i LO/HSH-avtalen gjort endringer på likestillingsområdet, om enn ikke i like stor grad. Et eksempel på forbedring er at lokale parter på bedriftene skal arbeide for bedre fordeling og organisering av arbeidstiden, slik at det fremmer likestilling, forteller HK-nestleder Peggy Hessen Følsvik. Hun er skuffet over at HSH ikke ønsket å være med på like mange endringer i tilleggsavtalen om likestilling som i LO/NHO-avtalen.

Last ned hele protokollen ved å klikke på lenken til høyre for ingressen.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?