Ett år siden tiltakspakken

Norsk økonomi unngikk heller ikke krisen. Det ble anslått nullvekst i fastlandsøkonomien og ledigheten ble anslått å øke. Regjeringen satte derfor i gang med en omfattende tiltakspakke som innebar blant annet følgende:

• Nye finanspolitiske tiltak i 2009 med en ramme på 20 mrd. kroner.
• Økte statlige låne-, garanti- og investeringsrammer med til sammen 8 mrd. kroner.
• Styrkede overføringer til kommunene for å øke vedlikehold og rehabilitering av infrastruktur.
• Økte bevilgninger til vedlikehold og rehabilitering av statlige bygg.
• Statlige tilskudd til utbygging av miljøvennlig energi og energisparetiltak.

Det ble lagt vekt på at tiltakene skulle kunne iverksettes raskt og treffe de mest utsatte delene av arbeidsmarkedet, som bygg og anlegg.

Tiltakene som regjeringen satte i gang for drøyt ett år siden ser ut til å ha virket. Norge har den laveste arbeidsledigheten i Europa og økonomien er sterkere er bedre enn i de fleste andre land, selv om enkelte sektorer fortsatt sliter. SSB har vurdert tiltakene og blant annet pekt på at prioriteringen av vedlikehold og investeringer har gitt bedre effekter enn det en ville fått om tiltakspakken ble rettet inn mot for eksempel skattekutt.

Dessverre har vi i Handel og Kontor sett tilfeller hvor enkelte har mistet jobben, noen av reelle økonomiske årsaker i bedriftene, men vi har også sett at noen arbeidsgivere har spekulert i finanskrisen og brukt denne som unnskyldning for å kvitte seg med uønsket arbeidskraft, noe HK synes er helt uakseptabelt. Men Handel og Kontor ønsker å rose regjeringen for å ha ivaretatt norske arbeidsplasser på en god måte under finanskrisen, og vi ser at virkningene av krisen kunne blitt langt verre uten regjeringens tiltakspakke.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?