Nærmere om permitteringsregler og spørsmål knyttet til vulkanutbrudd og askeskyer

Etter spørsmål fra HK og andre har LOs juridiske avdeling utarbeidet et kort notat om bruken av unntaksbestemmelsene i Hovedavtalen med hensyn til vulkanutbruddet og bruken av force majeure–regelen i Hovedavtalen. Bruken av 2-dagersvarselet for permittering skal brukes restriktivt og ikke på generelt grunnlag. Bestemmelsen har vært aktuell for flyplassansatte den siste uka, men vil vanskelig kunne brukes for et hotell som får redusert omsetning.

Notatet er vedlagt. Det vil også være vanskeligere å godta kun 2-dagersvarsel for nye permitteringer på flyplassene etter hvert som tiden går. 

HK har fredag 23. april fått beskjed om at de fleste bedriftene på flyplassene tilbakekaller permitterte medlemmer. Bedriftene prøver å oppbemanne for fullt allerede fra dagens kveldsskift og i hele helgen. Deretter blir det tatt nye vurderinger mandag og tirsdag. Det er en gledelig melding for både våre medlemmer og de reisende.

Som HK-medlem har man mulighet til å søke om støtte til karensdagene ved eventuell permittering/oppsigelse. Søknad sendes til Handel og Kontor, Youngsg. 11, 0181 Oslo på eget skjema. Skjemaet finner du her. Husk å legg ved dagpengevedtaket fra Nav.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?