Ny hovedavtale HK/AAF

Den nye hovedavtalen trådte i kraft 1. januar 2010 og gjelder til 31. desember 2013.

Forhandlingene ble ført med utgangspunkt i protokollen av 9. – 11. november 2009 mellom LO og NHO.

Partene er enige om at bedriftsbegrepet betyr foretak i hovedavtalen mellom HK og AAF.

Vedlagt ligger protokollen. Endringene i gammel tekst framkommer i kursiv. NHO og LO endres til AAF og HK, samt hovedorganisasjonene endres til partene.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?