Permittering som følge av vulkanutbruddet

Varsling
Som utgangspunkt skal den enkelte ansatte varsles om permitteringen skriftlig. Slikt varsel skal være ubetinget, og det skal fremgå når permitteringen iverksettes. Likevel kan den varslede permitteringen trekkes tilbake eller utsettes før permitteringstidspunktet. Arbeidsgiver og de tillitsvalgte kan derimot bli enige om at permitteringene kan varsles på annen måte. Uansett vil den ansatte ha krav på et skriftlig permitteringsbevis der det fremkommer hvorfor vedkommende er permittert, og permitteringens sannsynlige lengde. Dersom det er gitt et skriftlig permitteringsvarsel vil dette tjene som et slikt bevis dersom varselet er ubetinget.

Rett til dagpenger
Dersom du blir permittert, kan du ha du rett til dagpenger. Før du søker dagpenger må du registrere deg som arbeidssøker. Videre vil det påløpe ventedager (karensdager) før man kan få utbetalt dagpenger. Ventedagene løper kun på hverdager, mandag til fredag. Det er viktig at du registrer deg som arbeidssøker med en gang du mottar permitteringsvarselet. Ventedagene løper ikke før etter at du er registrert. Se www.nav.no om hvordan du går fram for å søke om dagpenger.

Handel og Kontor har ordninger som dekker ventedagene, ta kontakt med ditt nærmeste regionskontor. Hvis du er medlem i Forening for Luftfart og Reiseliv (FLR) kan du ta direkte kontakt med dem [email protected] eller se www.flr.no

Gjenopptakelse av arbeid
I tilfeller som dette er det uvisst når arbeidsgiver igjen har behov for de ansatte. Arbeidsgiver vil derfor kunne permittere den ansatte uten å angi permitteringens lengde. Når en eventuell iverksatt permittering avsluttes plikter den ansatte å komme tilbake på arbeid. Normalt vil arbeidsgiver kunne kreve at den ansatte kommer tilbake en til to dager etter at et pålegg om å møte på arbeid er mottatt. Slikt pålegg kan gis over telefon.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?