Vi krever lovfestet rett til heltid

I et notat fra Fafo slås det fast at 87 prosent av norske menn jobber heltid, mens andelen blant kvinner er 59 prosent. Nesten en firedel av de deltidsansatte ønsker lengre arbeidstid. Deltidsandelen er høyest blant butikkmedarbeidere.

En lovfestet rett til heltid er et massivt krav fra våre medlemmer i Handel og Kontor, så vi er glade for at LO støtter oss i dette viktige spørsmålet. Tallene viser at det fortsatt er mange som vil jobbe mer, men får ikke økt stillingsbrøken.

Gjennom våre tariffavtaler har vi bestemmelser om fortrinnsrett til ledige timer for de som jobber ufrivillig deltid. Arbeidsmiljøloven har en lignende bestemmelse, men det holder ikke. Selv tøffe tillitsvalgte møtes med argumenter om at det er umulig å få til flere heltidsstillinger.

Store kjeder innen handel spekulerer i at kvinner vil finne seg i å ha en lav deltidsstilling samt å godta ”ledige timer” når de dukker opp med korte varslingsfrister. Menn utsettes ikke for det samme presset, noe som dette notatet her viser. Dette er uverdig og diskriminerende.

Det må handles nå – en lovfesting av rett til heltidsstilling må til for å bedre våre deltidsarbeidende medlemmers situasjon.

HK har utarbeidet et informasjonshefte, en såkalt "kokebok", om deltidsansatte og fortrinnsrett. Denne kan lastes ned ved å klikke på lenken øverst i artikkelen.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?