Hovedavtalen jubilerer – følg jubileumskonferansen direkte

Hovedavtalen kalles arbeidslivets grunnlov. Den første hovedavtalen ble inngått mellom LO og NHO i 1935. Avtalepartene markerer 75-årsjubileet med en stor konferanse torsdag 7. oktober.

Med sine regler om samarbeid og medbestemmelse i bedriftene, har hovedavtalen hatt, og har, stor betydning for norsk arbeids- og næringsliv. 

I forbindelse med konferansen lanserer LO og NHO ei ny bok om hovedavtalen, "Avtalt spill". Boka er et nybrottsarbeid, redigert av historiker Trond Bergh og med bidrag fra flere forfattere. Trond Bergh vil innlede om nye perspektiver og sentrale poenger fra boka. 

Av programmet ellers kan nevnes innledning ved statsminister Jens Stoltenberg,. Videre vil hovedavtalens betydning, historisk, i dagens situasjon og framover, bli belyst i en samtale mellom LO-leder Roar Flåthen, adm. dir. i NHO John G. Bernander, arbeidsminister Hanne Bjurstrøm og Høyre-leder Erna Solberg.

www.hovedavtalen.no kan du se programmet for konferansen og følge konferansen direkte fra kl. 13.00. 

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?