Setter arbeidsliv og psykisk helse på dagsordenen

Verdensdagen for psykisk helse markeres hvert år 10. oktober. Uken før og etter Verdensdagen er det hundrevis av arrangementer over hele landet. Tema i Norge for Verdensdagen 2010 er arbeid og psykisk helse.

– Alle kan bidra til mer åpenhet og kunnskap om psykisk helse på arbeidsplassen. Vi har et felles ansvar for at personer som sliter psykisk ikke blir utstøtt fra jobb, og at flere som står utenfor kommer i jobb, sier arbeidslivsrådgiver Werner Fredriksen i Rådet for psykisk helse. 

Økt åpenhet om psykisk helse og et mer inkluderende arbeidsliv er bra for alle. Det vil både redusere sykefraværet, hjelpe folk tilbake og sikre bedrifter og offentlig sektor arbeidskraft. Om lag 13 prosent av befolkningen har vært sykmeldt eller trygdet på grunn av psykiske helseproblemer i løpet av det siste året. 

– Med større fokus på et inkluderende arbeidsmiljø og engasjement fra ledere og kolleger tror vi at mange som ellers blir langvarig borte fra arbeidslivet kunne kommet raskere tilbake til jobb. Det er god økonomi både for virksomhetene og for samfunnet dersom vi kan redusere sykefravær og frafall fra arbeidslivet, samtidig som det er viktig for oss alle med meningsfullt innhold i hverdagen. Og arbeidslivet får vi mange av de arenaene, og sosiale samspillet som gir oss positive livsopplevelser, sier Fredriksen. 

– Det er viktig å vise arbeidsgivere at det hjelper å satse litt på å få flere med psykiske helseproblemer til å stå i jobb eller å komme tilbake til jobb. Det er ofte en liten innsats med stor gevinst hvis man kan tilrettelegge for de som trenger det når de er syke, sier Anne Grethe Klunderud leder i Mental Helse. 

Vi kan alle gjøre en innsats for et bedre arbeidsmiljø:
• Psykisk helse angår alle. Snakk om det.
• Bry deg. Alle trenger å bli sett og verdsatt.
• Gi tillit. Alle har noe å gi hvis de slipper til.
• Tilrettelegg. Alle har noe å bidra med hvis de får lov.
• Ta ansvar. Inkludering er noe vi gjør sammen.
• Vær romslig. Verdsett mangfold og ulikheter.
• Ikke aksepter mobbing og utfrysning. Stopp rykter.
• Ta problemer på alvor. Finn løsninger sammen. 

Mental Helse, Rådet for psykisk helse, Helsedirektoratet og NAV setter arbeid og psykisk helse på dagsordenen i en aksjon om morgenen 4. oktober. Nesten hundre frivillige bruker den første dagen i høstferien til å nå ut med et budskap om åpenhet og en oppfordring om engasjement til reisende på t-bane- og jernbanestasjoner i Oslo og Akershus.

Les mer på hjemmesiden til Rådet for psykisk helse.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?