25. november: FNs internasjonale dag mot vold mot kvinner

I årets aksjon er det satt fokus på menn og menns rolle i voldsforebygging.

Det er viktig at menn sier i fra at vold mot kvinner ikke er greit og at menn er gode forbilder i kjønnsrelatert trakassering og vold. Årets aksjon er et samarbeid mellom LO, Ressurssenteret for menn (Reform), Krisesentersekretariatet og Hvitt bånd. Aksjonen går i tidsrommet fra 25. november til 10. desember.
Bakgrunn
Hvitt Bånd er en nasjonal kampanje mot menns vold mot kvinner og seksuell trakassering. Kampanjen retter seg mot gutter og menn i alle aldre, og tar sikte på å påvirke menns holdninger gjennom opplysning, bevisstgjøring og etablering av gode rollemodeller. 

Formål
Hvitt Bånd Norge skal:
• synliggjøre og øke menns engasjement mot vold mot kvinner
• vekke positivt engasjement, ikke spre skremmebilder
• virke både på individnivå og allment nivå
• bidra til økt kunnskap om menns holdninger til vold mot kvinner
• tilby undervisningspakker, workshops og annen kunnskapsformidling
• drive kontinuerlig rekruttering av samarbeidspartnere og ambassadører
• stimulere arbeidet mot vold gjennom årlig utdeling av Hvitt Bånd-prisen
• formidle aktuell informasjon gjennom nettstedet hvittband.no
• etablere 25. november som den årlige markeringen av menns engasjement mot vold

The White Ribbon
The White Ribbon Campaign ble startet i Canada i 1991. Foranledningen var tragedien som inntraff 6. desember 1989, da en mann skjøt og drepte14 kvinner på en høyskole i Montreal. Siden har kampanjen spredd seg til 57 land i alle verdensdeler. White Ribbon er i dag det største enkelttiltaket i verden som er rettet mot menns og gutters holdninger til vold mot kvinner. White Ribbon markeres hvert år den 25. november, FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner.

Det er Reform – Ressurssenter for menn som drifter kampanjen i samarbeid med GjensidigeStiftelsen.

Les mer på www.hvittband.no, eller LOs hjemmside.

Se også vedlagte brosjyre.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?