Avventer Arbeidsretten

Plassfratredelsen for 20 ansatte ved Gjøvik-bedriften Bekken & Strøm AS er foreløpig utsatt fordi Handel og Kontor og Fellesforbundet vil avvente en hastesak i Arbeidsretten.

Handel og Kontor og Fellesforbundet har varslet plassfratredelse for sine 20 medlemmer ved bedriften fra midnatt mandag 22. november. Bakgrunnen er at bedriften ikke vil inngå tariffavtale med de to forbundene. Dette ville betydd en streik ved bedriften fra arbeidstidas begynnelse tirsdag 23. november.

Bakgrunnen for stevningen fra Bekken & Strøms advokat er at de mener plassoppsigelsen og plassfratredelsen ikke er i tråd med Arbeidstvistloven og at det dermed vil bli fremmet erstatningskrav mot forbundene for ulovlig arbeidsnedleggelse.

LOs advokat har reagert på dette og har brakt saken inn for Arbeidsretten som en hastesak. Der vil den bli behandlet førstkommende onsdag. Fellesforbundet og handel og Kontor har dermed blitt enige om å utsette iverksettelsen av arbeidsnedleggelsen til Arbeidsretten har tatt sin beslutning. Går dommen i forbundenes favør vil arbeidsnedleggelsene trolig bli iverksatt fra torsdag 25. november.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?