Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA)

Vox lyser ut 81 millioner kroner til opplæring i grunnleggende lesing, skriving, regning og data. Private og offentlige virksomheter fra hele landet kan søke.

Opplæringstilbydere, næringsforeninger og organisasjonene i arbeidslivet kan søke om midler i samarbeid med en eller flere virksomheter.

Vox
Vox er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med særlig vekt på voksnes læring. Vi skal legge til rette for økt deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. Vox er en etat under Kunnskapsdepartementet. 

Stort behov
Svake leseferdigheter er tredje viktigste årsak til utstøting fra arbeidslivet etter alder og helse. 430 000 voksne i Norge mangler grunnleggende ferdigheter i lesing og tallforståelse. En av fem arbeidstakere behersker ikke data.

Søk midler
Søknaden kan leveres elektronisk innen 21. januar 2011. Du kan få hjelp til å utforme søknaden fra en lokal BKA-kontakt i ditt fylke. Les mer og søk midler og få søknadshjelp her.
 

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?