Regulering av kontingenten

Fra 1. januar 2011 foretas det en justering av kontingenttaket.

Inntektstaket for beregning av kontingenten reguleres i tråd med gjennomsnittelig lønnsutvikling innenfor
HSH- og SAMFO-området. Reguleringen for 2011 blir da på 3%. Dette gjør at inntektsgrensen fra 2011 øker fra kr 34.765,- til kr 35.807,- per måned. Dette er grensen før kontingenttaket slår inn.

Forsikringsandelen heves med 1 krone, til kr 96,-.

Fra 1. januar 2011 vil det bety at på alle prosentsatser heves høyeste kontingent (gjelder de som tjener kr 35.807,- eller over) til følgende beløp:

  • 1,2% kr 429,- + kr 96,- = kr 525,-
  • 1,3% kr 465,- + kr 96,- = kr 561,-
  • 1,4% kr 501,- + kr 96,- = kr 597,-

Hvis man tjener under inntektsgrensen for kontingenttak, heves med andre ord kontingenten kun med kr 1,- per måned.

Kontingenten for lærlinger følger forsikringsandel, og heves dermed også til kr 96,- per måned.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?