Stipendordning kommet for å bli

Handel og Kontors forbundsstyre vedtok på sitt møte i november å gjøre HKs Stipendordning for høyere utdanning permanent fra 1. januar 2011.

Stipendordningen har hittil vært en prøveordning, men i og med at den har vist seg å bli svært populær blandt HKs medlemmer må prosjektet sies å ha vært meget vellykket. Ordningen opphører som prøveordning fra 1. januar 2011 da den gjøres om til en permanent ordning.

Denne stipendordningen er beregnet på de av HKs medlemmer som tar utdanning på universitets- og høyskolenivå med studiepoeng og avsluttende eksamen. Man kan motta inntil kr 50.000,- for heltidsbasert utdanning, og inntil kr 37.500,- for deltidsbasert utdanning.

Endringer
Det er gjort noen endringer i retningslinjene. De to viktigste endringene er at man ikke lengre får dekket utgifter til reise/opphold, og at det legges inn to års karenstid, det vil si at når man har mottatt maks stipend kan man ikke søke på nytt før etter to år. I motsetning til tidligere har man nå dessuten tre år på å gjøre krav på å få utbetalt restbeløp, mot tidligere tre måneder.

Søknadsfrister
Søknader for studier med oppstart i vårsemesteret må være forbundet i hende senest 1. februar.
Søknader for studier med oppstart i høstsemesteret må være forbundet i hende senest 15. september.

Søker plikter å gjøre seg kjent med retningslinjene før søknad oversendes. Retningslinjene og søknadsskjema er vedlagt.

HKs ordinære utdanningsfond
Til kurs av kortere varighet, utdanning som ikke gir studiepoeng, fagbrevutdanning, datakurs osv. kan man søke om støtte via HKs ordinære Utdanningsfond. Se vedlagte lenke. 

Spørsmål om stipendordningene kan rettes til:
Gry Amundsen, e-post [email protected], eller tlf. 23061165.
Jostein Antonsen, e-post [email protected], eller tlf. 23061199.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?