Streiker for tariffavtale

19 medlemmer i Fellesforbundet og Handel og Kontor går i streik ved arbeidstidas begynnelse fredag 26. november. De 19 jobber ved Gjøvikbedriften Bekken & Strøm AS, og bakgrunnen for streiken er at bedriften ikke vil inngå tariffavtale med de to forbundene.

Saken har vært hos Riksmeklingsmannen uten at partene har kommet til enighet. Saken har også vært behandlet i Arbeidsretten etter at bedriften påsto at det var gjort prosedyrefeil under varslingen om plassfratredelse og plassoppsigelser. De to forbundene fikk imidlertid fullt medhold av Arbeidsretten i den prosedyren som er benyttet. Dermed kommer den varslede streiken til å bli iverksatt. Fellesforbundet har 11 medlemmer og Handel og Kontor har 8 medlemmer på bedriften.

De ansattes begrunnelse for kravet er enkel. De ønsker å ha den samme retten som andre arbeidstakere, nemlig retten til tariffavtale for å sikre sine lønns- og arbeidsvilkår.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?