Vikarbyrådirektivet

Forbundsstyret i Handel og Kontor har behandlet departementets høringsnotat i forbindelse med Vikarbyrådirektivet.

Dette er en sak som har engasjert mange, også i Handel og Kontor. Vi har fått flere uttalelser fra våre organisasjonsledd og det skal ikke underslås at mange har vært negative til direktivet, og de har ønsket veto.

Forbundet ber LO i høringssvaret til departementet om å få frem hovedpunktene om at faste ansettelser skal være hovedregelen og at retten til heltid må styrkes, samt at norsk lov- og avtaleverk ikke skal forringes ved implementering av Vikarbyrådirektivet. Det er også viktig at man i høringsnotatet ber om å få en avklaring på disse viktige punktene.

Hvis man ikke kan få slike avklaringer mener Handel og Kontor at den norske Regjering må vurdere om man skal legge ned veto mot Vikarbyrådirektivet.

Ved å klikke på lenken øverst til høyre på siden kan du lese begge brevene fra oss til LO.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?