Støtteuttalelse fra forbundsstyret

Handel og Kontors forbundsstyre har i dag vedtatt en støtteuttalelse for de ansatte ved Bekken & Strøm AS på Gjøvik.

Her er uttalelsen fra forbundsstyret:

Støtt de fagorganiserte på Bekken & Strøm

Forbundsstyret i Handel og Kontor støtter de ansatte ved Bekken & Strøm AS på Gjøvik i deres kamp for å få opprettet en tariffavtale ved bedriften.

Organisasjonsfrihet og retten til å føre kollektive forhandlinger har lang tradisjon i Norge, og prinsippene er en del av ILOs kjernekonvensjoner. Ved at bedriften nå nekter å inngå tariffavtale er de dermed med på å bryte disse prinsippene. Det er en rett i Norge å fagorganisere seg, og det er også en rett å kunne føre arbeidskamp for å opprette tariffavtale.

Våre medlemmer skal vite at hele Handel og Kontor vil gjøre det som er mulig for å få på plass en tariffavtale ved bedriften.

Forbundsstyret krever at ledelsen ved Bekken & Strøm AS innfrir kravet om å opprette tariffavtale og etablerer ordnede forhold, slik det er vanlig i norsk arbeidsliv.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?