Bekken & Strøm skriver under tariffavtalen

Bekken & Strøm har bestemt seg. Nå vil de skrive under på tariffavtalen.

Vi har ment at vi har saken på vår side, men dommen er så sterk og klar. Vi respekterer dommen, selv om vi har en annen oppfatning av loven, sier Sven Strøm, daglig leder i Bekken & Strøm.

I morgen tidlig vil han ta et styremøte, men han mener allerede nå at utfallet er klart. Tariffavtalene med Handel og Kontor og Fellesforbundet vil bli undertegnet.

– Vi må prøve å komme oss videre. Vi var ute etter å få en avklaring. Det har vi fått nå, sier Strøm.

LO-leder Roar Flåthen gratulerer de streikende med seieren.
-Dette viser at når vi bruker vår samlede styrke, da vinner vi fram, sier LO-leder Roar Flåthen i en kommentar til løsningen i konflikten på Bekken & Strøm. 

Les mer på Fri Fagbevegelse her.

HK og Fellesforbundet fikk tidligere i dag medhold i Oslo Tingrett om at den planlagte boikottaksjonen var lovlig. Det er som en følge av dette at bedriften nå velger å undertegne tariffavtalen.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?