Nye nettsider for sluttvederlagsordningen

En god del arbeidstakere trer ut av arbeidslivet før de har nådd en alder som gir rett til å ta ut AFP. Det kan være på bakgrunn av helsemessige årsaker, nedbemanning eller konkurs hos arbeidsgiver.

Årlig får mer enn 2000 arbeidstakere i alderen 50 til 67 år innvilget søknad om sluttvederlag på slikt grunnlag. For mange utgjør det skattefrie sluttvederlaget et viktig tilskudd i en vanskelig tid.

Sluttvederlagsordningen inngår som ett av bilagene i tariffavtalen mellom hoveorganisasjonene.

På sidene www.sluttvederlag.no  kan du lese mer om sluttvederlagsordningen.

 

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?