Tariffdebatt direkte på lo.no

Tirsdag 22. februar samles LOs representantskap for å diskutere hovedretningslinjer for årets tariffoppgjør. Du kan følge møtet direkte på lo.no.

Årets oppgjør er et mellomoppgjør og det er fjorårets oppgjør som legger rammene for mellomoppgjøret. Tariffavtalen gjelder for en toårsperiode og i oppgjørene i 2010 ble partene enige om at forhandlingene skal føres på grunnlag av den økonomiske situasjon på forhandlingstidspunktet og utsiktene for 2. avtaleår, samt pris- og lønnsutviklingen i 1. avtaleår. 

Representantskapet skal også foreta suppleringsvalg til LOs ledelse og til LOs sekretariat. 

Følg sendingen fra Folkets Hus kl. 10.00.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?