Endring i permitteringsreglene

Fra og med 1. januar 2012 er det skjedd endringer i permitteringsregelverket

Endringene består i:

• Dersom arbeidstakeren blir helt permittert (100 %) eller permittert med minst 40 % av arbeidstiden er arbeidsgiverperioden 10 dager (Arbeidsgiverperioden var 5 dager før 1. januar 2012)
• Maksimal periode for å motta dagpenger under permittering (samtidig som arbeidsgiver er fritatt for lønnsplikten) er 30 uker i løpet av en 18 måneders periode (perioden var 52 uker før 1. januar 2012)
• Arbeidstakere må permitteres med minst 50 % for å ha krav på dagpenger (kravet var 40 % før 1. januar 2012)
Permitteringsregelverket ble betydelig endret i forbindelse med finanskrisen i 2008 – 2009. En bedre situasjon på arbeidsmarkedet gjør at lovgiver ikke lenger ser behovet for noen av endringene, og disse reverseres nå i 2012.
 
De nye reglene vil ha virkning for permitteringer som skjer 1. januar 2012 eller senere.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?