LO vil sikre kjøpekraften

Sikring av kjøpekraften for alle og tiltak som fremmer likelønn og motvirker lavlønn, er LOs hovedkrav i årets tariffoppgjør.

– Vi skal ha et oppgjør som er tilpasset den økonomiske situasjonen og hensynet til konkurranseutsatte næringer, sier LO-leder Roar Flåthen.

I sin innledning til LOs representantskap påpekte Flåthen at årets tariffoppgjør skal gjennomføres samtidig som det er krise i Europa, og at en forverring av situasjonen kan ramme Norge hardere enn den gjør i dag. – Vi står nå foran en utfordrende situasjon med fare for todeling av norsk økonomi og industri, hvor petroleumsindustrien går svært bra, mens store deler av konkurranseutsatt eksportindustri sliter, sier Flåthen.

LO-lederen er opptatt av at alle må bidra for å sikre sysselsettingen og skape rettferdig fordeling. – Solidariteten må gjelde alle, og også ledere må vise kollektiv fornuft, krever Flåthen med henvisning blant annet til at administrerende direktører og andre som har lederjobber innenfor finanstjenester i fjor hadde en lønnsvekst på 16,4 prosent, ifølge Teknisk beregningsutvalg (TBU).

Kravene fra LOs representantskap er å sikre kjøpekraften for alle og tiltak som fremmer likelønn og motvirker lavlønn. Organisasjonen vil prioritere både kvinnedominerte grupper i offentlig sektor og relevante bransjer i privat sektor. – Kampen for likelønn må kjempes på bred front, og lønnsoppgjøret er det sterkeste virkemiddelet vi har, sier Flåthen.

– Likelønn er også et lavlønnsproblem. Vi har store utfordringer innenfor blant annet tjenestesektoren, hvor vi har store innslag av useriøse aktører, stor arbeidsinnvandring og utfordringer knyttet til inn- og utleie.

Flåthen har også forventninger til myndighetenes politikk som har betydning for arbeidslivet. Han peker spesielt på regulering av inn- og utleie av arbeidskraft, men også på en mer rettferdig lønnet omsorgspermisjon ved fødsel og fullføring av etter- og videreutdanningsreformen som viktige områder framover.

Representantskapet vedtok et forbundsvist hovedoppgjør.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?