Trygghet for deg og din familie

Gjennom medlemskapet i forbundet er vi alle sikret juridisk hjelp i arbeidslivet. Vi har tilgang til de flinkeste advokatene. Men, når det kommer til privatlivet har vi gjennom generasjoner vært vant til å løse konflikter og juridiske behov på egenhånd.

Som for alle andre områder i samfunnet, ønsker ikke vi i forbundet at det er størrelsen på lommeboka som skal bestemme om private tvistesaker kan løses ved hjelp av advokat eller ikke. Derfor har Handel og Kontor sammen med de øvrige LO-forbundene inngått en avtale med HELP Forsikring. Advokatforsikringen fra HELP bidrar til at du som privatperson kan unngå uoverkommelige advokathonorarer i situasjoner hvor du bør søke profesjonell hjelp. Hjelp enten det er for å løse eller for å forebygge konflikter.

Forsikringen dekker nær ubegrenset advokathjelp til saken er løst (begrenset oppad til kr 2 mill). I tillegg får du 15 timer rådgivning i året.

Du får også tilgang til en rekke viktige kontraktsmaler og kanskje viktigst av alt –  saksomkostninger dekkes hvis det oppstår en juridisk konflikt. Også motpartens om du skulle tape saken.

Forsikringen gjelder medlemmet, medlemmets ektefelle/samboer og hjemmeboende barn under 20 år. Ved tvist innenfor husstanden gjelder forsikringen bare medlemmet.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?