2-årig engasjement som Prosjektleder – medlemsrekruttering

Handel og Kontor i Norge ønsker å styrke forbundets posisjon innen organisasjonsområdet for kontoransatte, funksjonærer og kunnskapsbaserte næringer.

I tillegg ønsker forbundet å ha en gjennomgang av virksomheten med sikte på å etablere systematiske metoder for måling og dokumentasjon med sikte på mer medlemsbevaring.

Prosjektlederen skal lede samarbeidet regionalt og sentralt med sikte på å gjennomgå, planlegge og gjennomføre eventuelle endringer i alt hva som berører kvaliteten på verving og medlemsbevaring. Arbeidet vil ta utgangspunkt i et allerede påbegynt prosjekt i forbundet.

Hovedpunkter for arbeidet vil være:
• Innføre høyere krav til systematikk, metode, måling og dokumentasjon i forbindelse med verving. Sørge for større utnyttelse av IKT-systemer og forbundets registre med tanke på dette
• Etablere nødvendig rapportering og styring med tanke på å fortløpende identifisere forbedringsområder. Ut fra dette også planlegge aktiviteter, som eksempelvis direkte markedsføring, innføring av CRM eller andre lojalitetssystemer.
• Sørge for at forbundet har mulighet til å respondere raskt når nye muligheter åpner seg i forbindelse med innmeldinger, overfor bransjer i vekst, eller andre omstendigheter.
• Påse at tillitsvalgte og andre aktive læres opp og involveres i vervekampanjer, også utenfor egen arbeidsplass. Påse at det blir etablert og driftet nettverk av ververe. 
• Sørge for at medarbeidere og tillitsvalgte videreutvikler sine medlemsrelasjoner og etablerer en vervekultur i forbundet. 
• Internt på hovedkontoret deltar prosjektlederen aktivt i vurdering og planlegging av kommunikasjonstiltak, planlegging av kampanjer m.m.

Vi søker en person som har: 
• Gode samarbeidsevner og er god på å få folk med deg
• Stor gjennomføringsevne
• Er selvgående og initiativrik, men samtidig lydhør overfor omgivelsene
• Har analytiske og systematiske evner
• Kjennskap til fagbevegelsen er en fordel men ingen forutsetning.

Det tilbys:
• Et godt faglig miljø, der vi legger vekt på personlig og faglig utvikling.
• En spennende stilling med varierte arbeidsoppgaver, mye ansvar og innflytelse.
• Konkurransedyktige betingelser, med gode pensjons- og forsikringsordninger.

Stillingen rapporterer til forbundets arbeidsutvalg. Stillingen innebærer reising, og det er ønskelig at prosjektleder disponerer egen bil.

Nærmere opplysninger om stillingen fås av avdelingsleder Ove Magnus Halkjær, telefon: 23061214/ 90854418, e-post:[email protected].

Søknadsfrist er 12. mars. Søknad og CV sendes på e-post til:[email protected]

Vi ønsker de beste søkerne uavhengig av kjønn, etnisitet, funksjonsevne, seksuell orientering eller alder.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?