Forhandlingsstart med Virke

Tirsdag 27. mars kl. 10:00 går startskuddet for tarifforhandlingene mellom Handel og Kontor og Virke (tidligere HSH)

Det er ikke satt noen frist på forhandlingene, men det vil bli en pause i forhandlingene i påskeuka før man tar sikte på å starte opp igjen den 16. april.

Det skal forhandles samtidig på samtlige overenskomster og bransjeavtaler innenfor Virke-området.

Under dette tariffoppgjøret vil HK legge spesielt vekt på:

• Økning av tilleggene for ubekvem arbeidstid
• Forbedret kjøpekraft
• Retten til økt stillingsandel
• Videreføring av lønnsgarantiordningen

For Handel og Kontor er det særs viktig å få forbedret tilleggene for ubekvem arbeidstid. Vi mener at tiden er inne for en betydelig økning av satsene. Retten til økt stillingsandel når det ikke er samsvar mellom avtalt stillingsandel og faktisk omfang er også en viktig sak. Vårt utgangspunkt er at heltidsstillinger må være regelen.

Datoene for videre forhandlinger avhenger av framdriften i forhandlingene i frontfagene, som har frist til den 14. april kl. 24:00 med å komme til enighet. Hvis forhandlingene for frontfagene ender i brudd og påfølgende mekling, vil forhandlingsdatoene også for HKs forhandlinger bli forskjøvet. Skulle dette skje vil vi komme tilbake med mer informasjon.

Handel og Kontor krever en lønn og leve av, og en arbeidstid å leve med! Vi ønsker et inkluderende arbeidsliv med trygge og faste ansettelsesforhold for å sikre en god balanse mellom arbeidsliv og fritid. HKs medlemmer skal ha sin andel av verdiskapningen.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?