Pause i forhandlingene med Virke

Handel og Kontor og Virke tar nå en pause i tarifforhandlingene. Man tar sikte på å starte opp igjen den 16. april, forhandlingsfristen er satt til den 17. april kl. 24:00.

Det er brudd i frontfagsforhandlingene mellom Fellesforbundet og Norsk Industri, dette oppgjøret går nå til mekling med antatt meklingsfrist 14. april kl. 24:00. Hvis meklingen i frontfagene ender i konflikt vil Handel og Kontors forhandlingsdatoer bli forskjøvet, skulle dette skje vil vi komme tilbake med ytterligere informasjon.

Man har i forhandlingene mellom HK og Virke så langt konsentrert seg om tekniske tilpasninger i overenskomstene og bransjeavtalene. Lønnskravene blir lagt fram først når partene møtes igjen etter påske.

HK legger i forhandlingene spesielt vekt på:

• Økning av tilleggene for ubekvem arbeidstid
• Forbedret kjøpekraft
• Retten til økt stillingsandel
• Videreføring av lønnsgarantiordningen

Vi minner om at HK har en offisiell side på Facebook, se lenke under. Her legger vi fortløpende ut alt nytt om tariffoppgjøret.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?