A-delsforhandlingene i Spekter i havn

Første del av tariffoppgjøret mellom LO Stat og Spekter er i havn. Nå venter nye forhandlinger ute i den enkelte virksomhet.

Medlemmene i LO Stats forbund fikk i A-delsforhandlingene et generelt lønnstillegg på kr 2.438,- per år. Dette er identisk med det generelle tillegget i frontfaget.

Det generelle tillegget er alle medlemmene sikret. A-delsforhandlingene i Spekter danner grunnlaget for de videre forhandlingene ute i hver enkelt virksomhet (B-delen). For HKs del gjelder dette Vinmonopolet og Norges Håndballforbund. Frist for bli ferdige med lokale forhandlingene er 16. mai klokken 15:00.

I B-delsforhandlingene kreves det at det skal legges vekt på lavlønn/likestilling/likelønn og hensynet til langtidsutdannede. I tillegg stilles krav om bedring i godtgjøring for arbeid på ubekvem tid/helg.

I frontfagsforhandlingene ble partene enige om en styrking av rettigheter for innleide arbeidstakere fra vikarbyråer. LO Stat fremmet og fikk gjennomslag for det samme kravet i A-delsforhandlingene.

LO Stat krevde også en forsterket seniorpolitikk. Partene ble enige om at det lokalt skal drøftes aktuelle virkemidler for at eldre arbeidstakere kan stå lenger i arbeid.

Protokoll fra forhandlingene er vedlagt.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?