Forhandlinger gjenopptas

Forhandlingene mellom HK og Virke gjenopptas i dag

Det er satt av to dager til de gjenstående forhandlingene mellom partene. Fristen for å bli enige er tirsdag 17. april kl. 24:00.

Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart det foreligger et forhandlingsresultat.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?