Forhandlingsstart HK-NHO

Forhandlingene mellom Handel og Kontor og Næringslivets Hovedorganisasjon om Standardoverenskomsten starter i dag, den 23. april

HK vil under tariffoppgjøret legge spesielt vekt på:

• Forbedret kjøpekraft
• Heving av satsene
• Fagbrevtillegg
• Bestemmelser for innleie av arbeidskraft
• To ukers lønnet omsorgspermisjon for fedre eller annen omsorgsperson i forbindelse med fødsel/adopsjon

Det er satt av tre dager til forhandlingene, som etter planen skal avsluttes 25. april. Vi kommer tilbake med mer informasjon når det foreligger et forhandlingsresultat.

Handel og Kontor krever en lønn å leve av, og en arbeidstid å leve med! Vi ønsker et inkluderende arbeidsliv med trygge og faste ansettelsesforhold for å sikre en god balanse mellom arbeidsliv og fritid. HKs medlemmer skal ha sin andel av verdiskapningen.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?