Bransjekonferansen for tillitsvalgte og verneombud om sykefraværsarbeidet i varehandelen

Systematisk arbeid med nærvær og sykefraværsoppfølging reduserer kostnadene for virksomhet og minsker belastningen for den enkelte. I følge SINTEF har en dags sykefravær en kostnad på 1900 kr. I tillegg kommer ”kostnader” for den enkelte medarbeider.

Kurset er et samarbeidsprosjekt mellom Virke, NAV og HK region Øst som nå tilbyr et gratis spesialkurs for varehandelen i Oslo.

Målgruppe 
Ledere, tillitsvalgte, verneombud, HR – medarbeidere og senterledelse. NB! For best mulig utbytte av kurset oppfordrer vi bedriften til å stille med representanter både fra ledelsen og de ansatte.

Tema 
Nye regler for oppfølging av sykemeldte, bruk av virkemidler og erfaringsutveksling. 
Dette kurset vil gi gode eksempler fra virksomheter innen varehandel og vil være en anledning til å lære av hverandre og bygge nettverk. Benytt muligheten til å få innspill til hvordan virksomheten kan utvikle en mer inkluderende arbeidsplass – og dermed skape et godt arbeidsmiljø og gode resultater!

Program 
• Sykefraværsoppfølging og nye regler pr. 1. juli 2011 
• Virkemidler i sykefraværsoppfølgingen 
• Tillitsvalgte, verneombud og leders rolle 
• Presentasjon av partenes felles opplæringsverktøy 
• Diskusjon, erfaringsutveksling og dialog 
• Stands, videosnutter, ”mingling” og lunsj

Tid 
Tirsdag 29 mai kl. 10.00 – 15.00 (registrering og kaffe fra kl. 09.30)

Sted 
Hovedorganisasjonen VIRKE, Henrik Ibsens gate 90, Solli plass, 7. etasje

Mer informasjon og påmelding finner du på Virkes hjemmeside

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?