Den europeiske utfordring – 20. – 28. september 2012

Den Europeiske Union og avtalen om europeisk økonomisk samarbeid (EØS-avtalen) har stor påvirkning på Norge som nasjon, og norske arbeidsplasser. Dette kurset et ment å gi tillitsvalgte kunnskaper om utviklingen av sosiale, politiske, økonomiske, arbeidsrettslige og kulturelle forhold i Europa

Europeisk historie 
– Fra Bastillen til Versailles 
– Integrasjon: Fra Marshall til Lisboa 
– Øst/vest i perspektiv

Det europeiske marked 
– Om økonomi og politikk – Politiske institusjoner og økonomiske systemer 
– Mellomstatlige forhold – lovgivning 
– Europeisk fagbevegelse 
– Den sosiale dialogen

EU-/EØS-rett 
– Fra EU-direktiv til norsk lov – hvorfor og hvordan? 
– EU-domstolen/EFTA-domstolen 
– ESA (EFTAs overvåkningsorgan)

Kurset starter med to dager på Sørmarka, deretter er det tre dager i Brüssel, og tre dager i Luxembourg.

Krav for å få innvilget stipend er å ha fullført HKs tillitsvalgtskolering trinn III.

Mer informasjon og søknadsskjema finner du på AOFs hjemmeside.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?