Enighet om Medieoverenskomsten

Det ble i dag enighet i forhandlingene om Medieoverenskomsten. Generelt tillegg 1,25 per time til alle (2.438,- per år), økning av garantisatsene med 5% og et lokalt tillegg på kroner 5.700,- per årsverk er de viktigste økonomiske endringene

– Et enstemmig forhandlingsutvalg er fornøyd med det økonomiske resultatet i dette oppgjøret, opplyser forhandlingsleder Bjørn Mietinen. Han er spesielt fornøyd med at forhandlingsresultatet betyr at man nå holder tritt med lønnsutviklingen i bransjen

Dette er de viktigste endringene:

Generelt tillegg
Det gis et generelt tillegg på kroner 1,25 per time / 2.438,- per år.

Garantilønnssatser
Overenskomstens lønnssatser heves med 5 prosent.

Nye lønnssatser med virkning fra 1. april 2012:

  0 år 1 år 4 år
Under 18 år 19 065,-    
Over 18 år 22 223,-    
Gruppe 2 23 106,- 24 033,- 25 878,-
Gruppe 3 24 420,- 25 367,- 27 441,-
Gruppe 4 25 851,- 26 755,- 28 935,-

Justeringstillegg lokalt
Det avsettes kr 5 700,- per årsverk for medlemmer av HK omfattet av overenskomsten som et justeringstillegg til lokal fordeling. Til grunn for fordelingen i den enkelte bedrift skal man ta hensyn til lavtlønte, lokale kompetanse- og konkurransebehov og andre utilsiktede lønnsforskjeller.

Blir man ikke enige lokalt om fordelingen, skal tillegget gis flatt til alle medlemmene.

Tillegget gis med virkning fra 1. april 2012.

Bestemmelser for innleie av arbeidskraft  
Det er tatt inn bestemmelser som sier at Medieoverenskomsten skal gjøres gjeldende for ansatte som leies inn i bedriften. Forutsetningen er at de ansatte utfører arbeid som dekkes av overenskomstens omfangsparagraf.

I tillegg kommer en ny bestemmelse om innleie av arbeidskraft, der det heter at ansatte i bemanningsforetak og/eller vikarbyrå skal ha samme lønns- og arbeidsvilkår som  i innleiebedriften. Dette er i samsvar med arbeidsmiljølovens §14-12 a).

Sosiale ordninger
Ordningene for ansatte som innvilges omsorgspermisjon etter arbeidsmiljølovens regler (populært kalt ”pappaperm” ved fødsel) er forbedret.

Bestemmelsene som tidligere ga permisjon i forbindelse med behandling hos tannlegespesialist er nå styrket. Denne gjelder fra nå behandling hos ordinær tannlege.

Uravstemning
Forhandlingsresultatet sendes nå ut til uravstemning blant HKs medlemmer. Forhandlingsutvalget anbefaler enstemmig medlemmene å stemme ja til resultatet.

Resultatet av avstemningen skal meddeles MBL den 26. juni. Stemmefrist for HKs medlemmer i den kommende uravstemningen blir mandag 20. juni.

Du kan laste ned fullstendig protokoll nederst på siden.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?