Forhandlingsstart HK-NHO for butikkansatte i produksjonsbedrifter

Forhandlingene mellom Handel og Kontor og Næringslivets Hovedorganisasjon om Butikkoverenskomsten starter 14. mai.

HK vil under tariffoppgjøret legge spesielt vekt på:

• Forbedret kjøpekraft
• Heving av satsene
• Øke UB-tilleggene
• Økt fagbrevtillegg
• Bestemmelser for innleie av arbeidskraft

Det er satt av to dager til forhandlingene, som etter planen skal avsluttes 15. mai. Vi kommer tilbake med mer informasjon når det foreligger et forhandlingsresultat.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?