Forhandlingsstart med MBL om Medieoverenskomsten

Forhandlingene mellom Handel og Kontor og Mediebedriftens Landsforening (MBL) om Medieoverenskomsten starter den 23. mai. Heving av satsene, forbedret kjøpekraft og fagbrevtillegget er prioritert i forkant av forhandlingene.

Det er satt av to dager til forhandlingene. HK mener foran forhandlingene det er viktig å holde tritt med andre grupper i bransjen. HK vil under tariffoppgjøret legge spesielt vekt på:

• Forbedret kjøpekraft
• Heving av satsene
• Fagbrevtillegg 
• Bestemmelser for innleie av arbeidskraft
• Tjenestepensjon

Det er satt av to dager til forhandlingene, som etter planen skal avsluttes 24. mai. Vi kommer tilbake med mer informasjon når det foreligger et forhandlingsresultat.

Handel og Kontor krever en lønn å leve av, og en arbeidstid å leve med! Vi ønsker et inkluderende arbeidsliv med trygge og faste ansettelsesforhold for å sikre en god balanse mellom arbeidsliv og fritid. HKs medlemmer skal ha sin andel av verdiskapningen

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?