Innkalling til årsmøte

Oslo/Akershus Handel og Kontor inviterer avdelingens medlemmer til årsmøte torsdag 10. mai.

På grunn av underkjent innkalling av forrige årsmøte innkalles det herved til nytt årsmøte.

Tid: Torsdag 10. mai kl 17.00. Servering fra kl. 16.00. 
Sted: Oslo Kongressenter Folkets Hus, Youngsgaten 11

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være innkommet til avdelingsstyret senest torsdag 3.mai 2012. 

Dagsorden:
1. Valg av dirigent og referent(er)
2. Godkjenning av dagsorden
3. Beretning
4. Regnskap
5. Forslag som er innkommet til avdelingsstyret
6. Bevilgninger
7. Forslag til vedtektsendringer
8. Valg

I etterkant av årsmøtet inviterer vi til ett medlemsmøte. Åpent for alle medlemmer i avdelingen.
 
Vel møtt!

Styret i Oslo/Akershus HK.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?