Brudd om Bensinstasjonoverenskomsten

Det ble i går 13. juni brudd i forhandlingene med NHO Kiosk Bensin Service (NHO KBS) om Bensinstasjonoverenskomsten. Området går dermed til mekling.

Forhandlingene startet i går 13. juni, og det ble tidlig klart at partene sto langt fra hverandre.

– Allerede når vi skulle diskutere det som er gitt i frontfaget, og dermed på alle andre områder, markerte arbeidsgiversiden motstand mot dette. Blant annet det som er kommet på plass i regler om innleie. I tillegg ville ikke NHO KBS komme oss i møte på våre egne krav på endringer i overenskomsten, opplyser forhandlingsleder Bjørn Mietinen

Da spørsmålet om økonomien kom opp reiste HK blant annet krav om en forbedret garantiordning.

– Her låste det seg helt, og arbeidsgiverne ville ikke komme oss i møte på noe som helst.

HK så dermed ikke noen annen løsning enn å melde brudd i forhandlingene. Oppgjøret går dermed til mekling. HK vil komme tilbake med mer informasjon om tidspunkt for mekling straks dette foreligger. Vi vil også komme tilbake med informasjon om bedrifter det meldes plassoppsigelse for.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?