Enighet i Usbl-forhandlingene

Handel og Kontor og arbeidsgiverforeningen SAMFO kom i dag til enighet i forhandlingene for de ansatte i Usbl.

Dette er de viktigste endringene:

Økonomi
Det gis et generelt tillegg på 2,5% per lønnstrinn.
Det settes videre av 0,7% til individuelle vurderingstrinn.

Lønnsbestemmelser
Lønnssystemet består nå av fem grupper. Lønnsgruppe 5 består av overordnede, ledende og særlig uavhengige stillinger.

Ved lokale lønnsforhandlinger skal forhandlingsutvalget, til eget bruk, få utlevert oversikt over lønninger for de ansatte som er innplassert i gruppene 1-4.

Det er tatt inn ny bestemmelse om vurderingstrinn. Vurderingstrinn avlønnes som ekstra lønnstrinn i følge lønnstabellen. Kan omgjøres til ansiennitetstrinn for personer i ansiennitetsstigen, etter at de tillitsvalgte er orientert om det. Alle stillingsinnehavere skal en gang i året, i forbindelse med de lokale forhandlingene, vurderes for vurderingstrinn. Se forhandlingsprotokoll for fullstendig bestemmelse.

Avtale om fleksibel arbeidstid
Maksimum avspasering i avregningsperioden er 12 dager og maksimum tre dager sammenhengende. Ved kalenderårets slutt kan det overføres inntil 25 timers plusstid eller 20 timer minustid til neste avregningsperiode. Opparbeidet fleksitid skal som utgangspunkt tas ut fortløpende.

Innleie av arbeidskraft
Ansatte i bemanningsforetak og/eller vikarbyrå skal ha samme lønns- og arbeidsvilkår som  i innleiebedriften. Dette er i samsvar med arbeidsmiljølovens §14-12 a). Det er i tillegg tatt inn regler for hvordan tvister om dette skal håndteres.
Så tidlig som mulig, og før bedriften inngår avtale om å leie inn arbeidstakere, skal omfang og behov drøftes med den tillitsvalgte. Dette gjelder ikke innleie av vikarer som skal erstatte enkeltpersoner.

Forhandlingsresultatet sendes nå ut til uravstemning blant HKs medlemmer. Forhandlingsutvalget anbefaler medlemmene å stemme ja til resultatet.

Resultatet av avstemningen skal meddeles SAMFO den 22. juni. Stemmefrist for HKs medlemmer i den kommende uravstemningen blir da den 19. juni. 

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?