Forhandlingene i luftfarten utsatt

Forhandlingene mellom HK og NHO Luftfart om Luftfartsoverenskomsten er utsatt på ubestemt tid.

HK og NHO Luftfart er blitt enige om å utsette de sentrale lønnsforhandlingene. Bakgrunn er den pressede situasjonen i selskapene på grunn av vekterstreiken.

Det tas sikte på å finne et nytt tidspunkt i løpet av de nærmeste 1-2 ukene, avhengig av streikens varighet.

HK kommer tilbake med mer informasjon til de berørte medlemmene når forhandlingene starter opp.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?