Forhandlingsstart Bensinstasjonsoverenskomsten

Forhandlingene mellom Handel og Kontor og NHO/BBF om Bensinstasjonsoverenskomsten starter den 13. juni.

HK vil under tariffoppgjøret legge spesielt vekt på:
• Forbedret kjøpekraft
• Heving av satsene
• Høytids- og helligdagstillegg
• Omsorgspermisjon

Det er satt av to dager til forhandlingene, som etter planen skal avsluttes 14. juni. Vi kommer tilbake med mer informasjon når det foreligger et forhandlingsresultat.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?