Forhandlingsstart Ledere i Coop Norge

Forhandlingene mellom Handel og Kontor og SAMFO om Overenskomsten for Ledere i Coop Norge SA m.fl. starter den 21. juni.

HK vil under tariffoppgjøret blant annet legge vekt på:
• Forbedret kjøpekraft
• Bestemmelser for innleie av arbeidskraft
• Lønnsbestemmelser

Det er satt av en dag til forhandlingene. Vi kommer tilbake med mer informasjon når det foreligger et forhandlingsresultat.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?