Forhandlingsstart OBOS

Forhandlingene mellom HK og OBOS og datterselskaper om Overenskomst for OBOS starter den 7. juni.

HK vil under tariffoppgjøret legge spesielt vekt på:
• Forbedret kjøpekraft
• Heving av satsene
• Bestemmelser for innleie av arbeidskraft
• Bestemmelser om overtidsarbeid
• Ferie og feriegodtgjøring
• Velferdspermisjoner

Det er satt av to dager til forhandlingene, som etter planen skal avsluttes 8. juni. Vi kommer tilbake med mer informasjon når det foreligger et forhandlingsresultat. 

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?