Resultat uravstemning for Coop Norge

Opptellingen av uravstemningen for Overenskomst for ansatte i Coop Norge SA, Coop Norge Handel AS m.fl. ga flertall for forhandlingsforslaget.

55 prosent stemte for resultatet, 45 prosent stemte mot.

Det var kun halvparten av de stemmeberettigede som avga stemme.

Ny overenskomst for perioden 2012-2014 er dermed vedtatt av partene

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?