Prosjektmedarbeider – medlemsrekruttering

Engasjement ut 2013.

Handel og Kontor region Øst ønsker å styrke regionens posisjon innen organisasjonsområdet for kontoransatte, funksjonærer og kunnskapsbaserte næringer. Vi har derfor besluttet å opprette en
prosjektmedarbeiderstilling. Tiltredelsesdato er 1.9.2012.
Prosjektmedarbeideren skal arbeide regionalt, samtidig ha god dialog med prosjektleder sentralt i Handel og Kontor i Norge. Arbeidsoppgavene vil i hovedsak bestå i å planlegge og gjennomføre
vervekampanjer og tiltak for medlemsbevaring i regionen. Arbeidet knyttes opp mot et påbegynt prosjekt i forbundet.
Hovedpunkter for arbeidet vil være:
-Drive oppsøkende virksomhet rettet mot nye målgrupper innenfor Handel og Kontors organisasjonsområde.
-Påse at tillitsvalgte og andre aktive læres opp og settes i stand til å gjennomføre vervekampanjer på egen arbeidsplass.
-Påse at det blir etablert kontakt på bedrifter uten tillitsvalgte, og arbeide målrettet mot opprettelse av tariffavtaler i bedriftene.
Vi søker en person som:
-Har gode samarbeidsevner og er god til å få folk med seg.
-Har stor gjennomføringsevne og er uredd nye utfordringer.
-Er selvgående og initiativrik, men samtidig lydhør overfor omgivelsene.
-Er kreativ, sosial og omgjengelig.
-Har kjennskap til fagbevegelsen.
Det tilbys:
-Et godt faglig miljø.
-En spennende stilling med mye ansvar og selvstendighet.
-Konkurransedyktige betingelser, med gode pensjons- og forsikringsordninger.
-Kontorplass disponibelt i Østfold og Oslo.
Stillingen rapporterer til regionkontorleder, og til regionens arbeidsutvalg ved forespørsel. Stillingen innebærer en del reising, det er derfor en forutsetning at prosjektmedarbeideren disponerer bil.
Nærmere opplysninger om stillingen fås av regionkontorleder Bente L. Tandberg, telefon: 91859262, e-post: [email protected]. Eller assisterende regionkontorleder Kjetil Neskvern, telefon 91151012
e-post: [email protected]
Søknadsfrist er 15. august 2012. Søknad og CV sendes på e-post til:[email protected].

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?