Forhandlingene for Novair sluttført

Den 16. og 17. august ble det ført forhandlinger mellom Handel og Kontor og Novair AS om revisjon av overenskomst for HK-medlemmeri Novair AS.

Her er de viktigste resultatene av forhandlingene. Fullstendig forhandlingsprotokoll med alle endringer i overenskomsten er vedlagt under.

Økonomi
Det gis et generelt tillegg på 3,9% på alle lønnstrinn.
I tillegg gis det 3,9% på alle andre kronesatser i overenskomsten, med unntak av garantiprovisjonen i §11.7, samt bilagene.

På flygninger med forsinkelser hvor CC/CA sjekker ut på hjemmebase seks timer eller mer fra planert utsjekkstidspunkt, utbetales et tillegg på kr 675,-.

Salg ombord, en garantert minsteprovisjon på kr 4.000,- per måned.

Sosiale ordninger
5 timer erstattes med 4 timer.
Tjenestegjøring kan tidligst starte kl 05.00 etter tjenestefri helg.

Ved uforutsette forsinkelser og avvik som medfører arbeidstid på planlagt fridag, kompenseres dette med:
– Utsjekk etter kl. 23.00, men før 23.59 erstattes med en halv dags lønn.
– Utsjekk etter kl. 23.59 erstattes med en halv dags lønn, samt ny fridag, som legges på påfølgende skjema
Resten av den berørte dagen anses som en hviledag.

Resultatet sendes nå ut til uravstemning blant medlemmene, med frist for å stemme torsdag 30. august kl. 15.00. Resultatet av avstemningen meddeles Novair AS senest 31. au

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?