Forhandlingsstart HK-NHO Luftfart

Forhandlingene mellom Handel og Kontor og Næringslivets Hovedorganisasjon om Luftfartsoverenskomsten starter den 29. august.

HK vil under tariffoppgjøret legge spesielt vekt på:
• Forbedret kjøpekraft
• Fagbrevtillegg 
• Bestemmelser for innleie av arbeidskraft
• Bestemmelser om skiftarbeid og arbeidstid

Det er satt av en dag til forhandlingene. Vi kommer tilbake med mer informasjon når det foreligger et forhandlingsresultat.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?